Política de privacitatEn compliment de la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades de caràcter personal, aprovada el 18 de desembre de 2003, informem que les dades recollides amb aquesta campanya quedaran incorporades al fitxer de MÀRQUETING DE SPECIAL OLYMPICS ANDORRA amb la finalitat de gestionar la publicitat i el màrqueting de la institució. SPECIAL OLYMPICS ANDORRA manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i confidencialitat que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers. Els destinataris d’aquesta informació són la institució mateixa i qualsevol altra persona física o jurídica per assolir la finalitat anteriorment esmentada.


Informem que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició a l’adreça Carrer Narciso Yepes s/n - AD300 Ordino mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI/PASSAPORT indicant la referència LQPD, o mitjançant l’adreça de correu electrònic soandorra@gmail.com adjuntant, igualment, imatge escanejada del DNI/PASSAPORT.